E
Czytasz:

Naprawa Stron Internetowych

Naprawa stron internetowych 01

22

Lata
doświadczenia

Z czego 9 lat w ścisłej specjalizacji w kierunku napraw stron internetowych i uszkodzeń usług pozycjonowania.

Naprawa stron internetowych 02

11

Wykwalifikowanych
specjalistów

Zespół specjalizuje się w reanimacjach i naprawach trudnych sytuacji stron internetowych i sytuacjach uszkodzeń usług pozycjonowania stron.

Naprawa stron internetowych 03

167

Przeprowadzonych
napraw stron

9 lat temu uściśliliśmy swoją specjalizację w kierunku napraw uszkodzeń stron i usług pozycjonowania. Od tamtego czasu zespołowo zrealizowaliśmy 167 projektów naprawczych tych usług.

Naprawa stron internetowych 04

538

Wykonanych
stron

Firma istnieje 22 lata na rynku, z czego od 9 lat jako zespół specjalistów zajmujący się już tylko i wyłącznie naprawami oraz projektowaniem stron internetowych i usług pozycjonowania.

Naprawa stron internetowych 05

3680

Pozycjonowanych
fraz

Pozycjonujemy w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Tylko i wyłącznie w zgodności z wytycznymi Google, w oparciu o skuteczne, wypracowane latami rozwiązania.

Strony internetowe i pozycjonowanie

Kto realizuje projekty?

Projekty stron i usługi pozycjonowania realizowane są zespołowo | 22 lata doświadczenia, 11 specjalistów, ponad 500 Klientów

Profesjonalna naprawa stron internetowych 01

Procesy tworzenia stron internetowych

Zaplecze techniczne

Zespół Otonet

Zespół

grafików, programistów, pozycjonerów, polonistów i doradców

Specyfika prowadzonej działalności wymaga działań zespołowych. Naprawcze procesy dla stron internetowych i pozycjonowania nie byłyby możliwe do realizowania bez kierunkowo wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu.

Zespół Techniczny Otonet

Graficy, programiści, pozycjonerzy, poloniści

Tworzymy zespołowo

Mały, bo 11-osobowy zespół doświadczonych pasjonatów, specjalizujący się głównie w naprawach stron internetowych i pozycjonowania jest największym zapleczem i potencjałem firmy. Każdy w zespole odgrywa kluczową rolę i realizuje podległy mu etap procesów naprawczych lub projektowych.

Złożone procesy naprawcze dla stron internetowych*, naprawa pozycjonowania*, usuwanie skutków ataków na stronę, odbudowa geometrii strony po deformacjach, ale i tworzenie nowych stron internetowych, planowanie i wdrażanie usług pozycjonowania strony wymagają wykwalifikowanych specjalistów, najlepiej współpracujących zespołowo.

Każdy proces naprawczy strony lub usług pozycjonowania, każdy projekt nowej strony lub opracowanie strategii pozycjonowania dla nowej strony są procesami, w których swój udział muszą podjąć poszczególni specjaliści. Tylko w oparciu o wiedzę i doświadczenie każdego ze specjalistów możliwe jest przeprowadzanie procesów naprawczych dla stron i usług pozycjonowania. Także tylko w taki sposób możliwe jest projektowanie i wdrażanie profesjonalnych stron na odpowiednim poziomie estetycznym i technologicznym, na poziomie efektywności.

Poznaj dział techniczny »

* Bardzo precyzyjnie ukierunkowaliśmy swoją specjalizację w ostatnich dziewięciu latach. Realizujemy głównie procesy naprawcze dla stron, które zostały zaatakowane, zdeformowane, „zapuszczone”, uszkodzone z rozmaitych powodów, jak i dla stron, na które została nałożona kara ze strony Google lub prowadzone przez inne firmy procesy pozycjonowania nie przynoszą rezultatów. Naturalnie projektujemy i wdrażamy nowe strony internetowe, jednak ze względu na niezwykle mocno nasilające się zapotrzebowanie na procesy naprawcze dla stron i usług pozycjonowania, specjalizacja zespołu w ostatnich latach uległa przekierowaniu.

Projekty stron internetowych i pozycjonowania

Jak realizujemy projekty?

Jak powstają strony internetowe? Każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia. Zespół Otonet: 22 lata doświadczenia, 11 specjalistów, ponad 500 Klientów.

Profesjonalna naprawa stron internetowych 02

Konsultacje eksperckie

Doradztwo z dojazdem

22 lata doświadczenia

Konsultacje

Eksperckie z dojazdem do klienta

Ekspert naszego zespołu dojedzie do Twojej firmy na konsultacje w sprawie naprawy lub budowy Twojej strony internetowej albo usług pozycjonowania.

Darmowa konsultacja eksperta z bezpłatnym* dojazdem

Zamiast oferty mailowej – spotkanie z ekspertem

Usługi specjalistyczne wykluczają się z oferowaniem ich mailowo. Cenę za usługi można ustalić jedynie na drodze analizy potrzeb i oczekiwań Klienta, przeprowadzenia badań i analiz dla strony, dokonania przez Klienta wyboru z szerokiego wachlarza opcji i możliwości, w końcu ustalenia planu realizacji całości. W większości przypadków cena będzie możliwa do oszacowania już podczas pierwszej konsultacji z ekspertem.

Doradztwo i wsparcie eksperta

Dojeżdżamy, doradzamy, prowadzimy projekt

obsługujemy tylko w kontakcie bezpośrednim

Eksperci mobilni posiadają co najmniej 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu i obsłudze projektów naprawy stron internetowych i pozycjonowania. Zespół ma za sobą ponad 70 niezwykle wymagających reanimacji stron internetowych i pozycjonowania, zrealizowanych w ostatnich dziewięciu latach ścisłej specjalizacji.

Konsultacja z ekspertem jest jedyną słuszną i możliwą drogą opracowania planu odbudowy lub budowy strony internetowej, oczywiście równie jedyną i słuszną w przypadku usług naprawy lub planowania pozycjonowania strony.

Z doświadczenia wiemy, że im bardziej złożone jest uszkodzenie strony lub jej pozycjonowania, tym dłuższa będzie konsultacja w sprawie strategii odbudowy funkcjonalności tych usług. Zdarzają się przypadki, w których wymagane jest od zespołu opracowanie planu odbudowy zarówno strony, jak i pozycjonowania. Omówienie planu działania może wówczas wymagać poświęcenia od obu stron kilku lub w bardziej złożonych przypadkach nawet kilkunastu* godzin na rozmowy i analizy wielowariantowe.

Ekspert zespołu bezpłatnie* dojedzie na konsultację w sprawie wstępnych ustaleń, jak i każdorazowo w późniejszych etapach dot. opracowania strategii przebudowy, przygotowań materiałów, ustaleń związanych z aspektami pozycjonowania strony, wdrażania i uruchamiania projektu.

Kiedy Klient zwraca się do specjalistów, oczekuje specjalistycznego podejścia. Taki poziom obsługi dostosowany do równie wysokiego poziomu usług, możliwy jest do oferowania i realizowania jedynie na drodze osobistego kontaktu eksperta zespołu realizującego projekt naprawy, przebudowy, czy budowy strony, bezpośrednio z Klientem, właścicielem strony. Poznanie oczekiwań Klienta co do rozwiązań jakie mają zostać zastosowane w realizowanym projekcie jest kluczowym elementem umożliwiającym dalsze konstruktywne i efektywne realizowanie projektu przez podzespół techniczny naszego zespołu. Poznanie, analiza stanu faktycznego obecnej strony, lub zaplanowanie budowy strony od nowa, są procesami wymagającymi przeznaczenia odpowiedniego czasu na ich przebieg. Zwyczajnie nie da się tego przeprowadzić w innej niż osobistej formie kontaktu z Klientem.
Konsultacje z Klientami są więc nierozłącznym elementem każdego z projektów realizowanych przez nasz zespół.

Zachęcamy do zwykłego, pierwszego kontaktu telefonicznego z biurem ekspertów. Asystentka zespołu ekspertów, koordynująca pracę i wyjazdy ekspertów na poszczególne konsultacje z Klientami, przyjmie od Państwa podstawowe informacje umożliwiające zespołowi technicznemu przygotowanie audytu strony (jeżeli ta istnieje) i wspólnie z Państwem ustali dogodny dla obu stron termin wizyty eksperta w sprawie strony internetowej i/lub usług pozycjonowania.

Koniecznym jest, aby przed konsultacją z ekspertem zespół techniczny mógł zbadać obecną sytuację oraz kondycję techniczną jak i pozycjonerską strony (oczywiście jeżeli ta istnieje) i przygotować ekspertowi zarówno raport stanu faktycznego jak i najczęściej wielowariantowe możliwości rozwiązań technicznych w oparciu o które ekspert będzie mógł przeprowadzić konstruktywną i efektywną konsultację merytoryczną z Klientem, opierając ją o stan faktyczny i realne możliwości.

Porozmawiaj z ekspertem »Poznaj warunki bezpłatnej konsultacji »

* Dla stron, co do których zespół będzie realizował procesy naprawcze, nasz ekspert po wstępnym, telefonicznym zgłoszeniu od Klienta zleca naszemu podzespołowi technicznemu wykonanie audytu strony i jej widoczności w Google, często również wykonanie innych potrzebnych badań i analiz, które później stanowią sedno omówień stanu faktycznego strony w zestawieniu z możliwościami najczęściej wielowariantowych napraw. Omówienie tych aspektów z Klientem może pochłonąć niespodziewanie wiele czasu.

Projektowanie stron internetowych i prowadzenie procesów pozycjonowania

Jakie projekty realizujemy?

Jasno określony kierunek specjalizacji zespołu | 22 lata doświadczenia, 11 specjalistów, ponad 500 Klientów

1. Naprawy stron

Naprawy deformacji i dysfunkcji

Zespół podejmuje się prowadzenia procesów odbudowy stron internetowych, które padły ofiarą ataku, zostały zdeformowane lub, kolokwialnie ujmując, zapuszczone i zaniedbane. Również stron, których struktura funkcjonalna i wizualna została naruszona w wyniku nieumiejętnych działań firm lub osób bez odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w obsłudze stron.

W ostatnich dziewięciu latach ścisłej, kierunkowej specjalizacji nasz zespół odbudował ponad 70 stron i zrealizował prawie drugie tyle projektów nowych stron internetowych. W swoim ponad 22‑letnim dorobku posiadamy prawie 700 wykonanych stron internetowych.
Złożone, często rozłożone w czasie i wymagające ponadstandardowych kompetencji procesy naprawcze dla stron i usług pozycjonowania możemy sprawnie przeprowadzać dzięki obecności w zespole poszczególnych specjalistów: programistów, grafików, polonistów, pozycjonerów, tłumaczy i pozostałych techników funkcyjnych

2. Naprawy pozycjonowania

Wsparcie przy filtrach i karach ze strony Google

To jedna z naszych głównych usług w odniesieniu do kierunkowej specjalizacji zespołu. Istnieje cały szereg problemów związanych z tą usługą, jeżeli jest ona świadczona przez niewykwalifikowane osoby lub firmy. Począwszy od spadków efektów aż po trwałe usunięcie strony przez Google ze swoich wyników w wyszukiwarce. Wtedy mówimy o karnym filtrze nałożonym przez Google na stronę.

W sytuacjach uszkodzenia usługi pozycjonowania Klientowi pozostaje już tylko szukanie zespołu specjalizującego się w zdejmowaniu filtrów Google i profesjonalnie zajmującego się nie tylko pozycjonowaniem, ale dokładniej: mającego doświadczenie i wiedzę w obszarze odbudowy uszkodzeń pozycjonerskich.

3. Nowe strony

Projektowanie i wdrażanie nowych stron

Oczywiście, pomimo skupienia zespołu na naprawach stron i usług pozycjonowania, w sprawie których zgłasza się do nas najwięcej Klientów, zespół nieprzerwanie realizuje projekty nowych stron dla nowych i obecnych Klientów.
Nasi specjaliści nieustannie szkolą się w zakresie najnowszych trendów stylistycznych i technologicznych projektowania i uruchamiania stron internetowych. Nasze projekty zdobywają wciąż coraz to szersze uznanie.
Zgłębianie nieustannie zmieniających się, a raczej ewoluujących trendów z dziedziny wyglądów i geometrii stron jest i będzie nam zawsze niezbędne do realizowania zarówno projektów naprawy stron, jak i projektów stron nowych.

Nadal nieprzerwanie rozwijamy nasz autorski system zarządzania treściami stron i poszerzamy naszą ofertę nowoczesnej stylistyki dla projektowanych przez nas stron i układów graficzno-tekstowych.

4. Pozycjonowanie

Nowe strategie, prowadzenie działań pozycjonerskich

Usługi planowania i prowadzenia pozycjonowania stron realizujemy w oparciu o poszczególne etapy, których początkowym jest zawsze osobista konsultacja eksperta z Klientem i weryfikacja jego oczekiwań. Kolejnymi etapami realizowanymi przez zespół techników są badania i analizy możliwości i - jeżeli Klient posiada stronę – audyt istniejącej strony. Etap samego pozycjonowania jest etapem jednym z wielu go poprzedzających, bez których nie mógłby wystąpić. Projekty pozycjonowania stron realizujemy w oparciu o ścisłe wytyczne i zalecenia Google, stosując tylko i wyłącznie dozwolone i popierane przez wyszukiwarkę sposoby i metody, choć mocno oparte o autorskie, wynikające z kilkunastoletniego doświadczenia rozwiązania.

Nasi technicy w oparciu o badania i analizy fraz kluczowych oraz stanu istniejącej strony (jeżeli ta istnieje) opracowują strategię pozycjonowania, którą później wdrażają, realizują i monitorują.

5. Modernizacje

Unowocześnianie stron internetowych

Gruntowna przebudowa lub delikatne przeróbki. Wszystko zależy od oczekiwań Klienta lub konieczności, jakie wynikają ze stanu technicznego strony. Nasi specjaliści zbadają stronę, dokonają analizy jej stanu technicznego, przeanalizują stan zoptymalizowania, a pozycjonerzy zweryfikują stan pozycjonerski strony.
Dysponujemy doświadczonym zespołem programistów, grafików, pozycjonerów, polonistów oraz tłumaczy, którzy podejmą się modernizacji zarówno polskiej wersji językowej strony, jak i angielskiej, niemieckiej czy rosyjskiej.

6. Liftingi

Liftingi, odświeżanie wyglądu stron

Wiek strony oblicza się, mnożąc jej lata x10. Jeżeli więc strona została zbudowana 6 lat temu, będzie ona miała strukturalnie 60 lat. Żeby strona miała szansę na wygrywanie wyścigu pozycjonowania, musi być, nazwijmy to żartobliwie: „wysportowana”. Musi też nadal zaciekawiać i zatrzymywać przeglądających. Kiedy nie chcemy jeszcze budować nowej strony, a trzeba odświeżyć jej wygląd i stan techniczny, wykonuje się lifting wyglądu i struktury kodowej takiej strony. Taki cykl zabiegów dla strony odświeża nie tylko jej wygląd i najczęściej też funkcjonalność, ale, co najważniejsze, efektywność w maratonie pozycjonowania w Google.

7. Audyty

Badania stron internetowych

Badamy i analizujemy strony internetowe pod kątem ich stanu technicznego, optymalizacji, dostosowania do pozycjonowania. Zespół jest w stanie opracować audyt z wytycznymi do koniecznych do wprowadzenia zmian z obszarów technicznych strony, pozycjonerskich, wymaganych zmian w tekstach, stylistyce.

Wykonujemy również na zamówienie audyty działań pozycjonerskich innych firm, analizy zasadności planowanych lub realizowanych kampanii promocyjnych, oddając do Państwa dyspozycji eksperta świadczącego doradztwo analityczne dla wyników badań i analiz zespołu.

8. Optymalizacje

Dostosowania stron internetowych

Strona może zostać stworzona już niezoptymalizowana, może też zostać rozoptymalizowana przez nieumiejętne aktualizacje, może też mieć już swoje lata i jej struktura techniczna może zwyczajnie odstawać od współczesnych standardów technicznych. Wtedy należy wykonać jej optymalizację.
Optymalizację może zalecić pozycjoner, ale też powinno się ją zlecać technikom, kiedy strona poddawana jest samodzielnym aktualizacjom, ponieważ może ona ulegać, nazwijmy to umownie, „rozstrojeniom” wewnętrznej struktury i kodu, co z pewnością będzie wpływać na jej status w Google, a ten ma duże znaczenie podczas pozycjonowania strony.

Profesjonalna naprawa stron internetowych 03

Zadzwoń i porozmawiaj

Biuro Ekspertów

Tel. 510 856 606

Konsultacje

Wstępne konsultacje telefoniczne

Jeżeli poszukujesz dla swojej strony doświadczonych specjalistów, zadzwoń do biura naszych ekspertów i zwyczajnie porozmawiaj.

Ekspert z przyjemnością podejmie z Tobą rozmowę, wstępnie odpowie na podstawowe pytania, a w dalszej części zaproponuje bezpłatną* konsultację w sprawie usług, na którą dojedzie do Ciebie bezpłatnie* w promieniu 70 km od Gniezna.

Doradztwo i wsparcie eksperta

Unikamy niezrozumiałego* języka

rozmawiamy normalnie

Nasi eksperci unikają niezrozumiałego i wybujałego języka opartego o techniczną nomenklaturę w relacjach z Klientami. Mówimy prostym, przystępnym i przede wszystkim zrozumiałym dla każdego językiem, pomimo że problemy, jakie należy poruszyć w takich sytuacjach, są zazwyczaj stricte techniczne.

Prosty, czytelny styl rozmowy o trudnych zagadnieniach technicznych jest tym, co zdobywaliśmy latami, wiedząc, jak trudna może być rozmowa z programistą, informatykiem czy innym specjalistą z tego obszaru. Nasi eksperci są cenieni za prostotę dialogu pomimo poruszania się w obszarach aspektów ściśle technicznych.

Jeżeli poszukujesz doświadczonych specjalistów do opieki nad Twoją stroną, zależy Ci, aby technicy w pierwszej „warstwie” byli „zwykłymi, normalnymi” ludźmi, a później dopiero doświadczonymi i kompetentnymi specjalistami, to z pewnością będziesz miał okazję się mile zaskoczyć, jak bardzo nasz zespół będzie Ci pomocny.
Zachęcamy Państwa do kontaktu telefonicznego z naszym zespołem:

Kontakt z ekspertem »

* Mamy świadomość, jak trudna może być rozmowa o złożonych aspektach uszkodzeń strony lub jej pozycjonowania. Znamy też najczęstsze obawy Klientów kierowane w stosunku do osób technicznych. Prawie podczas każdej konsultacji słyszymy, jak trudno rozmawia się z przysłowiowym informatykiem. Tak wielu Klientów pada ofiarą niedoinformowania wynikającego z niezrozumienia aspektów technicznych, czy to z powodu niechęci do tych informacji, czy też z powodu braku dostępu do osób mówiących o trudnych aspektach technicznych w sposób zrozumiały. Niezależnie od powodu, wiele lat temu zapragnęliśmy nauczyć się przekazywać trudne informacje techniczne w sposób prosty i przyswajalny dla każdego. Z tego, co słyszymy od naszych Klientów – udało się nam doskonale.

Profesjonalna naprawa stron internetowych 05

Programiści | Pozycjonerzy | Graficy | Poloniści

Zespół techniczny

22 lata doświadczenia

Naprawa

stron internetowych

Dojazd eksperta do Klienta na konsultację w sprawie naprawy strony www, zespołowe działania naprawcze realizowane przez programistów, pozycjonerów, grafików, polonistów.

Nigdy więcej nie doświadczaj tego stanu

„Ja się na tym nie znam” – słyszymy od Klientów

To najczęstszy powód problemów, jakich ze stroną i pozycjonowaniem doświadczają Klienci. Możesz do nas zadzwonić i porozmawiać przejrzystym językiem z naszym ekspertem, nawet jeżeli nie jesteś naszym Klientem. Wiedz, że jest bardzo wiele rzeczy, które powinieneś wiedzieć o swojej stronie i jej pozycjonowaniu, a zlecanie usług bez elementarnej świadomości tych zagadnień zawsze będzie rodzić komplikacje włącznie z poważnymi problemami.

Doradztwo i wsparcie eksperta

Naprawy stron www

rozmawiamy normalnie

Nasi eksperci unikają niezrozumiałego i wybujałego języka opartego o techniczną nomenklaturę w relacjach z Klientami. Mówimy prostym, przystępnym i przede wszystkim zrozumiałym dla każdego językiem, pomimo że problemy, jakie należy poruszyć w takich sytuacjach, są zazwyczaj stricte techniczne.

Pomagamy podczas każdej konieczności naprawy strony internetowej, najczęściej w sytuacjach, w których kompetencje komercyjnej firmy tworzącej strony się kończą.

Komercyjne firmy tworzące strony internetowe skupiają się na „produkcji stron”. Konieczność wykonania złożonej naprawy zaawansowanych i postępujących uszkodzeń strony zatrzymałaby produkcję takich stron na wiele tygodni, wyłączając dodatkowo kilku specjalistów z takiej firmy z ich działań produkcyjnych. Stąd prawie nigdy nie podejmują oni takich działań.

Profesjonalna naprawa stron internetowych

zawsze jest sumą zabiegów i działań, jakie zespół techniczny będzie planował i podejmował w odniesieniu do aktualnego stanu i kondycji strony, które należy wcześniej zbadać i przeanalizować. Takie badanie potocznie nazywane audytem strony specjaliści zespołu przeprowadzają przed podjęciem, a nawet przed planowaniem jakichkolwiek działań związanych z naprawą strony. W większości przypadków audyt wymaga omówienia z Klientem, dokonania doustaleń w odniesieniu do audytu i dopiero wówczas, w oparciu o ustalenia ostateczne z Klientem, technicy podejmują działania naprawcze dla strony.

Naprawy stron są procesami wymagającymi udziału każdego ze specjalistów: programisty, grafika, pozycjonera, polonisty, nierzadko także udziału któregoś z tłumaczy językowych. Zaangażowanie każdego z nich może różnić się w zależności od konieczności wynikających ze stanu wyjściowego strony.

Za poszczególne elementy strony wdrażanej lub modernizowanej przez zespół odpowiada odpowiedni, właściwy realizowanemu aspektowi, podzespół. Współpraca pomiędzy podzespołami koordynowanymi przez szefa zespołów technicznych umożliwia sprawne i efektywne realizowanie każdego z procesów naprawy łącząc je w gotowy efekt.

Profesjonalna naprawa strony internetowej w praktyce jest możliwa do przeprowadzenia jedynie przez zespół specjalistów. W takiej naprawie swój udział będą musieli wziąć zarówno programiści, jak i graficy, poloniści, pozycjonerzy. Prawie niemożliwe byłoby, aby jeden choćby najbardziej doświadczony specjalista łączył w sobie te wszystkie specjalizacje. Odrębnym aspektem pozostaje czas, w jakim pojedynczy specjalista dokonywałby tak zaawansowanego i rozłożystego procesu, a w przypadku stron o dużej liczbie podstron lub stron z wieloma wersjami językowymi, dla jednego człowieka taka naprawa stałaby się zupełnie niemożliwa do wykonania bez wsparcia tłumaczy językowych. Dlatego profesjonalne naprawy stron www praktycznie w każdym przypadku wykonują zespoły posiadające w swoich składach kilku specjalistów z różnych gałęzi swojej specjalizacji.

Specyfikacja warunków bezpłatnych konsultacji

Zasady i warunki bezpłatnej konsultacji z ekspertem

Poznaj zasady i warunki oferowanej przez zespół bezpłatnej konsultacji z ekspertem.

Warunki bezpłatnej konsultacji z ekspertem »

Konsultacja z ekspertem

z dojazdem eksperta do Klienta

BEZPOŚREDNIE, OSOBISTE WSPARCIE EKSPERTA

Dojeżdżamy do Klientów na konsultacje w sprawie stron internetowych i usług pozycjonowania.

Zasady i warunki bezpłatnych konsultacji »

22

Lata doświadczenia

6

Zespołów eksperckich

11

Specjalistów

538

Klientów

Wsparcie i doradztwo

Eksperci, doradcy Klienta

Biuro ekspertów: 510 856 606

pn. - pt.: 10:00 - 20:00 sob., niedz.: [Rozwiń»]

Wsparcie i doradztwo

Zespół techniczny firmy

Biuro techników: 510 856 605

pn., śr.: 10:00 - 20:00 wt., czw., pt.: 9:00 - 16:00 sob., niedz.: [Rozwiń»]