E
Czytasz:

Profesjonalna strona internetowa Cena

Pytanie: 

ILE KOSZTUJE PROFESJONALNA STRONA INTERNETOWA?

PROFESJONALNA STRONA INTERNETOWA CENA

W przypadku usług świadczonych przez nasz zespół...

Ekspert wylicza kwotę

Wyliczenie kwoty ostatecznej będzie możliwe niemalże natychmiast po tym, jak zostaną ustalone odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jej budowy.

Ekspert naszego zespołu kwotę za poszczególne usługi wylicza wspólnie z Klientem podczas konsultacji dot. strony internetowej i usług pozycjonowania. Kwota wyliczona w oparciu o wybrane z możliwych warianty, oparta o poznane przez eksperta realne oczekiwania Klienta, będzie kwotą realną.

Szacowanie takiej kwoty w oparciu o przypuszczenia czy założenia eksperta nieznającego realnych oczekiwań Klienta byłoby szacowaniem kwoty bardziej surrealistycznej niż prawdziwej. Także Klient nie będzie w stanie sprecyzować swoich oczekiwań inaczej niż w oparciu o poznane możliwości, a takie możliwości można poznać jedynie na drodze prezentacji i omówienia ich przez eksperta bezpośrednio Klientowi. Przedstawianie możliwości niebędących odpowiedziami na oczekiwania Klienta zawsze będzie pozbawione sensu, stąd ekspert nigdy nie podejmie takiego działania. Podczas konsultacji ekspert dopasowuje i prezentuje jedynie te możliwości, które pozostają w obrębie zainteresowań danego Klienta. Aby poznać obszar oczekiwań Klienta, ekspert musi przeprowadzić wnikliwą weryfikację tych oczekiwań.

Poniżej prezentujemy przykłady pytań i wątpliwości standardowych. Należy brać pod uwagę, że odpowiedzi na te pytania mogą generować pytania zagnieżdżone, również wymagające odpowiedzi i tak aż do ustalenia ostatecznego.

Przykłady kluczowych pytań

JEDYNIE PRZYKŁADOWE WĄTPLIWOŚCI ZAGADNIENIOWE

Zagadnienie: Przygotowania tekstów

 • Czy teksty do strony będą miały zostać napisane przez jedną z naszych polonistek z zespołu, czy też zostaną napisane przez Klienta?
 • Czy jeżeli teksty zostaną napisane przez Klienta, to czy polonistka zespołu będzie miała dokonać ich sprawdzenia polonistycznego?
 • Czy jeżeli polonistka zespołu Otonet będzie miała redagować dla Klienta teksty, to czy wskazówki do ich napisania zostaną opracowane w postaci wytycznych pisemnych, czy też może w postaci plików mp3 z dyktafonu?
 • Czy nie będzie tak, że Klient nie będzie chciał przygotowywać tekstów do strony ani nawet wytycznych do napisania tych tekstów, tylko, jak zdarza się wiele razy, zaprosi eksperta do firmy na wielogodzinną konsultację, podczas której oprowadzi eksperta po firmie, produkcji, opowie, czego oczekuje, będzie chciał głosowo opowiedzieć o usługach lub produktach, i na bazie takiego spotkania ekspert wspólnie z polonistką będą przygotowywali kompleksowo teksty do strony Klienta, a Klient będzie je jedynie później opiniował?
 • Czy Klient będzie chciał omówić osobiście z ekspertem teksty przygotowywane przez nasz zespół lub teksty samodzielnie napisane, czy też prześle teksty gotowe bez oczekiwań co do ich weryfikacji stylistycznej, nie oczekując zupełnie wsparcia z obszaru technik, sposobów, możliwości, stylów ich prezentacji na stronie?
 • Czy Klient będzie chciał skorzystać z możliwości redagowania tekstów do swojej strony wspólnie z ekspertem?
 • Jeżeli Klient chciałby redagować teksty wspólnie z ekspertem, to ile cykli konsultacyjnych będzie koniecznych do zredagowania takich tekstów?
 • Jeżeli Klient chciałby redagować teksty wspólnie z ekspertem, to czy chciałby redagować z ekspertem wszystkie teksty, czy jedynie teksty dla wybranych, kluczowych podstron?
 • Czy napisane przez Klienta teksty będą wymagały dostylizowania do wybranego przez Klienta układu i czy tej stylizacji będzie dokonywał Klient samodzielnie, czy też takiego dostylizowania będzie oczekiwał od polonistki zespołu?

PRZYKŁADOWE WĄTPLIWOŚCI ZAGADNIENIOWE

Zagadnienie: Wygląd i budowa strony

 • Czy Klient oczekuje strony indywidualnie skrojonej geometrycznie i graficznie, czy jej wygląd będziemy opierali o jeden z opracowanych przez naszych grafików układów geometryczno-graficznych?
 • Jakie konkretnie elementy modułowe będą zastosowane na stronie, jaki rodzaj banera górnego, jaki rodzaj i typ nawigacji, czy i jakie skrypty z tych, jakie oferuje do wdrożenia nasz zespół, będą miały zostać wdrożone?
 • Czy i jakie zdjęcia będą miały zostać zastosowane na stronie?
 • Czy jeżeli zdjęcia będą dostarczone przez Klienta, to w jakich formatach zostaną one dostarczone, czy będą wymagały segregacji, obróbki graficznej, a jeżeli tak, to w jakim obszarze?
 • Jeżeli zdjęcia będą miały pochodzić z banków zdjęć, to czy nasi graficy będą mieli wyszukiwać te zdjęcia, czy też Klient podejmie się samodzielnych poszukiwań?
 • Jeżeli zdjęcia będą miały pochodzić z banków zdjęć, to czy nasi graficy będą dokonywali zakupów tych zdjęć, czy może Klient ma już je wykupione i stosuje do innych reklam?
 • Jakie warianty, moduły, systemy prezentacji zdjęć z tych, jakie oferujemy, będą miały zostać wdrożone do strony?
 • Czy zdjęcia będą jednego rozmiaru, czy może zróżnicowane rozmiarowo?
 • Czy jeżeli zdjęcia, np. z grupy „realizacje”, mają różne rozmiary, bo jedne były wykonywane w latach, kiedy aparaty fotograficzne miały inne rozdzielczości, a nowsze mają inne rozmiary i być może nawet proporcje, to czy nasi graficy będą mieli się podjąć ujednolicenia rozmiarów zdjęć?
 • Czy dla zdjęć o charakterze jednoznacznie autorskim nasi graficy mają zastosować zabezpieczenie każdego ze zdjęć specjalnym znakiem wodnym?
 • Czy będą podstrony dedykowane dla konkretnych prezentacji zdjęciowych, wymagające indywidualnej stylizacji, takie jak np. „realizacje”, gdzie zdjęcia będzie należało pogrupować według specjalnych kategorii, lub „referencje”, gdzie skany referencji będziemy prezentowali w specyficzny, dostosowany do charakteru działalności sposób?
 • W jakim stopniu konieczne będzie wsparcie w obszarze budowy nawigacji logicznej dla strony?
 • Czy kreację treści na stronie nasi graficy mają oprzeć o pakiet czcionek bezpłatnych czy płatnych?
 • Czy prezentację treści na stronie nasi graficy mają oprzeć o najtańsze, proste układy stylistyczne, czy może Klient będzie oczekiwał nowszej, wymagającej i profesjonalnej stylistyki dla treści?

JEDYNIE PRZYKŁADOWE WĄTPLIWOŚCI ZAGADNIENIOWE

Zagadnienie: Pozycjonowanie strony

 • Czy doboru najtrafniejszych fraz do pozycjonowania strony Klient będzie chciał dokonać samodzielnie, czy może wspólnie ze specjalistą z naszego zespołu pozycjonerów?
 • Czy frazy do pozycjonowania strony mają zostać poddane analizie pozycjonera?
 • Czy pozycjonowanie ma zostać oparte o strategię pozycjonowania, czy może ma być prowadzone na konkretne wytyczone frazy?
 • Czy wymagane będzie przeprowadzenie badania pozycjonerskiego dla zdefiniowanych fraz?
 • Czy Klient będzie oczekiwał osobistej konsultacji pozycjonerskiej ze specjalistą zespołu pozycjonerów?
 • Czy będzie miało być prowadzone pozycjonowanie regionalne czy ogólnopolskie, czy może obukierunkowe, a może dla jednej grupy fraz ogólnopolskie, a dla innej grupy fraz regionalne?
 • Czy będzie prowadzone pozycjonowanie w mapach Google?
 • Czy i jakie zdjęcia publikowane na stronie będą pozycjonowane w grafice Google?
 • Czy będą frazy, które będą pozycjonowane okresowo?
 • Czy będzie stosowany podział fraz na warianty ważności i jak ten podział będzie sklasyfikowany?
 • Czy nasi specjaliści będą mieli prowadzić dla strony pozycjonowanie w języku niemieckim, angielskim, rosyjskim?
 • Jeżeli istnieje już strona, to czy będzie konieczny audyt dla niej?
 • Jeżeli istnieje już strona i jeżeli dla strony jest obecnie prowadzone pozycjonowanie, to czy będzie konieczne wykonanie analizy prowadzonych dla niej działań pozycjonerskich?
 • Jeżeli istnieje już strona i jeżeli dla strony było lub jest obecnie prowadzone pozycjonowanie, to czy strona padała kiedykolwiek ofiarą ataków antypozycjonowania, a jeżeli tak, to kiedy i jakie działania zostały podjęte w obszarze ochrony przed tymi atakami?
 • Czy strona posiadała kiedykolwiek nałożony przez Google filtr, np. algorytmiczny, a jeżeli tak, to kiedy i w jaki sposób przeprowadzono jego zdjęcie?

Jeżeli jakakolwiek firma zapytana mailowo przez Klienta o cenę strony, również mailowo przedstawia ofertę cenową, oznacza to, że zna odpowiedzi na wszelkie pytania tego rodzaju, co przedstawione powyżej, jeszcze zanim je Klientowi zadała.

Naturalnie ekspert naszego zespołu podczas konsultacji z Klientem nie formułuje litanii pytań. Posiadając wieloletnie doświadczenie w obsłudze takich projektów, prowadząc konsultacje w formie zwykłego dialogu z Klientem i prezentacji wielowariantowych możliwości dla oczekiwań, weryfikuje i prawie zawsze uzyskuje całość niezbędnych do późniejszych procesów projektowych informacji.
W przypadku, kiedy Klient nie posiada jeszcze strony internetowej, uzyskanie pełnych, niezbędnych do prowadzenia projektu informacji, jak i ustalenie wariantów do zastosowań na nowej stronie www staje się o wiele prostsze.
W przypadku, w którym Klient posiada już stronę i zwraca się do naszego zespołu celem zlecenia nam przeprowadzenia naprawy lub przebudowy strony, wówczas pytań pojawia się zdecydowanie więcej niż w przypadku nowej strony, a i zależności związanych z takim procesem również będzie więcej.
Są pytania, na które odpowiedzi ekspertowi udzieli audyt przygotowywany przez nasz zespół techniczny przed każdą pierwszą konsultacją z nowym Klientem.
Zawsze jednak pozostaną aspekty, na które trzeba będzie znaleźć odpowiedzi bądź rozwiązania w zależności od ich charakteru.

Dlatego konsultacje w sprawie napraw stron, napraw usług pozycjonowania czy przebudowy istniejącej strony będą konsultacjami wymagającymi przeznaczenia na nie zdecydowanie więcej czasu niż na konsultacje w sprawie nowej strony internetowej.

Prezentowana powyżej litania pytań i wątpliwości odnosi się do sytuacji, w której z naszym zespołem kontaktuje się Klient z pytaniem: „Ile będzie kosztowała strona internetowa?”
Usiłowaliśmy ukazać, że zależności jest więcej, niż najczęściej się wydaje i że brak odpowiedzi na kluczowe pytania uniemożliwia przygotowanie wyceny.

Dlatego właśnie zawsze, kiedy zwraca się do naszego zespołu Klient z prośbą o wycenę, zaczynamy od zaproponowania bezpłatnej* konsultacji eksperckiej z bezpłatnym* dojazdem eksperta do Klienta dla Klientów zlokalizowanych w promieniu do 70 km od Gniezna. Już podczas konsultacji z ekspertem udaje się wycenić 90% wariantów i możliwości dla stron i usług pozycjonowania.

 

Cena strony

Kwoty za strony internetowe mogą być tak skrajnie zróżnicowane, jak bardzo zróżnicowane mogą być czasookresy ich realizacji. Są projekty, które realizuje się w kilka godzin i takie, które kilku specjalistów z zespołu będzie realizowało kilka miesięcy.

W lutym tego roku oddawaliśmy stronę wizytówkową, która kosztowała 850 zł i drugą stronę kilkujęzyczną kosztującą 65 000 zł.

Są projekty, w których swój udział w dużych „dawkach” musi wziąć programista, grafik, pozycjoner, polonista i technik stylizujący treści jednocześnie.

Wycena mailowa

Nie wyceniamy procesów budowy profesjonalnych stron internetowych mailem, bo to niewykonalne. Jeżeli ktokolwiek tego dokonuje, wylicza kwotę strony komercyjnej, a nie profesjonalnej, jedynie nazywając ją profesjonalną.

Szacowanie kwoty realizacji profesjonalnej strony internetowej w oparciu o przypuszczenia co do oczekiwań Klienta i tego, jakie warianty mogą go zainteresować, byłoby szarlataństwem.

Wyceny mają zastosowanie w przypadku komercyjnych stron internetowych. Tam uzyskuje się jak najniższą cenę, upychając do wariantu jak najwięcej substytutów profesjonalnych rozwiązań.

Tam szumne nazewnictwo odgrywa kluczową rolę. Im więcej górnolotnie brzmiących składowych, falsyfikatów znaczeniowych – tym oferta wygląda na bardziej wiarygodną.

W komercyjnej ofercie może się znaleźć nawet audyt, optymalizacja SEO i cały szereg pozostałych elementów. Należy jednak zadać sobie pytanie, ile będą one miały wspólnego z profesjonalnymi.

Nasi specjaliści widzieli już przepiękne, naszpikowane wiarygodnie wyglądającymi obrazkami i wykresami dokumenty mające imitować audyt z danymi i liczbami budzącymi u niezorientowanego Klienta niespotykany nigdy wcześniej respekt.

Zapoznawaliśmy się jako zespół z ofertami „profesjonalnych stron” dostosowanych do wszystkich urządzeń mobilnych, stron szytych na miarę, opartych o indywidualny projekt, z bezpłatną optymalizacją SEO, samopozycjonujących się i wykonanych w oparciu o najnowsze technologie, których cena zamykała się w kwocie 299 zł i to już z gratisowym utrzymaniem strony i poczty przez rok na serwerze.

Zawsze znajdą się ludzie, którzy uwierzą, że reklamowany proszek wypierze do czysta bluzkę zanurzoną wcześniej w smole, jak i tacy, którzy uwierzą w to, że jakiś bank oferuje „raty zero procent”.
W przypadku stron internetowych komercyjne firmy bazują na powszechnych przekonaniach, naiwności klienckiej i oczywiście niewiedzy branżowej każdego Klienta.

Nie można mieć pretensji do niezorientowanych w internetowej gałęzi informatyki, że decydują się na stronę za 199 zł, oczekując profesjonalizmu.
Ale należy mieć pretensje do firm, które na naiwności klienckiej, opierając swoje oferty o socjotechniczne sztuczki, budują przekonania klienckie, że mogą istnieć „profesjonalne strony internetowe” już za 199 zł netto + VAT.

Wycena podczas konsultacji z ekspertem

Poznanie możliwości i wariantów technicznych, jakie nasz zespół stosuje i oferuje dla konkretnych rozwiązań, umożliwi Klientowi podejmowanie decyzji w oparciu o wiedzę o tych możliwościach.

Możliwości jest tyle, ile jest elementów strony. Nasz ekspert dobierze i zaprezentuje możliwości dla każdego z konkretnych oczekiwań Klienta.

Konsultacja z ekspertem zespołu Otonet w sprawie strony, tocząca się nierzadko w gronie kilku osób decyzyjnych z firmy Klienta, specjalisty od marketingu, jeżeli taki w firmie pracuje, handlowców odpowiedzialnych za sprzedaż w Polsce i za granicami, może przerodzić się w wielogodzinną naradę wizerunkową.

Kiedy do tego dochodzą zagadnienia naprawy obecnej strony, naprawy usług pozycjonowania, nie daj Boże konieczności przeprowadzenia nagłej reanimacji dla usług, konsultacja może się rozkładać i często rozkłada się na kilka spotkań eksperta z przedstawicielami strony Klienta.

Przedstawienie wielowariantowych rozwiązań opracowanych i zaproponowanych przez Zespół Techniczny Otonet dla konkretnej sytuacji strony Klienta prawie zawsze wymaga przeznaczenia wielu godzin na początkowe ustalenia, ale i drugie tyle na konsultacje i wsparcie dla przygotowań materiałów, opracowań tekstów i pozostałych działań okołoprojektowych.

Konsultacja w sprawie nowej strony internetowej dla Klienta, który nie posiada jeszcze strony, jest zazwyczaj konsultacją niewymagającą wiele czasu.

Anegdota

Często spotykamy się z Klientami, którzy przedstawiają nam wizję swojej strony internetowej na zasadzie: „czy jesteście w stanie zrobić mi taką stronę jak ta, konkretna?”, i pokazują nam inną stronę.

Nie wszystko, co da się technologicznie wykonać, będzie najrozsądniejsze.

Kiedyś zwrócił się do nas Klient szukający specjalistów, którzy wdrożą do jego strony internetowej, wykonanej w latach 2007/2008, dostosowanie jej do urządzeń mobilnych.

Jego kolega informatyk zasugerował, że takie rozwiązanie będzie najtańsze i najlepsze.

Usiłowaliśmy go odwieść od przeprowadzenia tego zabiegu dla strony, posługując się przykładem:

Pewien właściciel Fiata Uno, rocznik 1987, chciałby mieć samochód z klimatyzacją. Szukał więc mechanika, który podejmie się zainstalowania klimatyzacji w jego Fiacie.

Faktycznie to rozwiązanie byłoby znacznie tańsze niż zakup nowego Fiata z klimatyzacją, ale czy byłoby rozsądne i przyszłościowe?

Wydawało się nam, że wyjaśniliśmy, że jakiekolwiek wdrożone dostosowanie do urządzeń mobilnych tak archaicznej technologicznie strony nigdy nie będzie miało szans się równać z nową stroną, do której już na etapie budowy takiej strony wdraża się dostosowanie do urządzeń mobilnych.
Byliśmy święcie przekonani, że Klient zrozumiał, że wdrożenie takiego dostosowania nie spowoduje, że nagle jego archaiczna strona stanie się nową, współczesną stroną, jak i że uzmysłowiliśmy mu, że dokładana tego rodzaju funkcjonalność do dawnej technologicznie strony może co najwyżej elementarnie dostosować taką stronę do wyświetlania na urządzeniach mobilnych i że nie da się uzyskać takiego samego efektu jak w przypadku nowych stron, dostosowywanych do wyświetlania na urządzeniach mobilnych już na etapie projektowym.

Nic bardziej mylnego. Klient i tak znalazł firmę, która wdrożyła dla jego starej strony dostosowanie do urządzeń mobilnych.

Po kilku miesiącach Klient zadzwonił z pytaniem, czy podejmiemy się stworzenia dla jego firmy nowej strony internetowej.

Specyfikacja warunków bezpłatnych konsultacji

Zasady i warunki bezpłatnej konsultacji z ekspertem

Poznaj zasady i warunki oferowanej przez zespół bezpłatnej konsultacji z ekspertem.

Warunki bezpłatnej konsultacji z ekspertem »

Konsultacja z ekspertem

z dojazdem eksperta do Klienta

BEZPOŚREDNIE, OSOBISTE WSPARCIE EKSPERTA

Dojeżdżamy do Klientów na konsultacje w sprawie stron internetowych i usług pozycjonowania.

Zasady i warunki bezpłatnych konsultacji »

22

Lata doświadczenia

6

Zespołów eksperckich

11

Specjalistów

538

Klientów

Wsparcie i doradztwo

Eksperci, doradcy Klienta

Biuro ekspertów: 510 856 606

pn. - pt.: 10:00 - 20:00 sob., niedz.: [Rozwiń»]

Wsparcie i doradztwo

Zespół techniczny firmy

Biuro techników: 510 856 605

pn., śr.: 10:00 - 20:00 wt., czw., pt.: 9:00 - 16:00 sob., niedz.: [Rozwiń»]