E
Czytasz:

Założenie strony internetowej

 

Etapy

Założenie strony internetowej

i/lub usług pozycjonowania

Etapy obsługi i realizacji usług

Szczegółowe opisy poszczególnych etapów obsługi i realizacji usług

Proces tworzenia strony internetowej

Eksperci nie używają technicznego języka

Zwykła rozmowa

Etap I

Etap I

Prosimy o możliwość poznania zagadnienia, w stosunku co do którego oczekiwaliby Państwo wsparcia naszego zespołu

Asystentka zespołu ekspertów lub bezpośrednio ekspert zespołu podejmie z Państwem pierwszą rozmowę w sprawie zagadnienia, z jakim chcą się Państwo zwrócić do naszego zespołu.

Prosimy o zwyczajną, wstępną rozmowę telefoniczną z Państwa strony

Chcielibyśmy wstępnie poznać zagadnienie,
z jakim się Państwo do nas zwracają

Ekspert lub asystentka zespołu ekspertów porozmawia o tym z Państwem

Jeżeli mamy wziąć odpowiedzialność za sukces Państwa strony w sieci, ekspert, z którym będziecie Państwo rozmawiali, musi poprosić odpowiednie techniczne zespoły eksperckie, aby wykonały audyt strony, którą Państwo posiadacie. Wszystko po to, żeby kiedy oddelegowany do obsługi projektu strony ekspert przyjedzie do Państwa na konsultację, mógł zaproponować najrozsądniejsze rozwiązania. Nie byle jakie. I nie na chybił trafił, ale najbardziej dopasowane do celów, jakie zostaną wytyczone, charakteru Państwa działalności i obecnej kondycji istniejącej strony www.

W trakcie pierwszej rozmowy, ekspert przeprowadzi wstępny, zarysowy wywiad na temat strony i/lub pozycjonowania, a uzyskane informacje przekaże zespołowi technicznemu, celem szerszego zbadania.

Jeżeli nie posiadacie Państwo strony, przeprowadzimy wstępne rozeznanie rynku i branży, rozeznamy się w możliwych do zarejestrowania adresach www, zespół techników przygotuje ekspertowi niezbędne informacje dotyczące sposobów i możliwości promocji potencjalnej strony w sieci, aby kiedy spotkacie się Państwo z ekspertem, będzie mógł on przedstawić najrozsądniejsze rozwiązania i odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania merytoryczne.

Kontakt mailowy - nie jest formą umożliwiającą konstruktywne omówienie zagadnienia.
W przypadku obsługi specjalistycznej zagadnień projektowania, budowania i obsługi stron internetowych, znacząco różniącej się swoim charakterem od obsługi komercyjnej, zwykła rozmowa telefoniczna jest najlepszą z możliwych formą pierwszego kontaktu. Dlatego zachęcamy do kontaktu telefonicznego w temacie zagadnienia z jakim planują się Państwo zwrócić do naszego zespołu.

Proces tworzenia strony www

Ekspert osobiście dojedzie na konsultację

Konsultacja z ekspertem

Etap II

Etap II

Ekspert osobiście dojedzie do Klienta na konsultację w sprawie strony

Pierwsza konsultacja w sprawie strony i/lub usług pozycjonowania jest bezpłatna*

Nasz zespół nie wysyła ofert mailem

Zamiast oferty mailem – spotkanie z ekspertem zespołu

Tylko i wyłącznie w kontakcie osobistym z Klientem. Ekspert naszego zespołu bezpłatnie* dojeżdża na konsultację bezpośrednio do Klienta. Nie wysyłamy ofert mailem. [ więcej o tym » ]

Podczas konsultacji ekspert zespołu, poznając Państwa oczekiwania, bezproblemowo będzie w stanie wycenić poszczególne działania, jakie będziecie chcieli Państwo zlecić naszemu zespołowi.

Nasi eksperci są mobilni – na konsultację ekspert dojedzie do Państwa osobiście i bezpłatnie*

Ekspert spotka się z Państwem,
przedstawi możliwości, konieczności oraz ceny

Wspólnie z ekspertem opracujecie Państwo wygląd, treści strony i strategię promocji strony internetowej w sieci

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że na konsultację z Państwem ekspert przyjedzie z wynikami przeprowadzonych przez zespół techniczny analiz technicznych dla strony, jak i z wielowariantowymi rozwiązaniami dla sytuacji, dla której zwróciliście się Państwo do naszego zespołu. Nawet jeżeli zwróciliście się Państwo do naszego zespołu z prośbą o stworzenie nowej strony i zwłaszcza kiedy zwracaliście się Państwo z problemem dotyczącym już istniejącej strony i/lub usług pozycjonowania.

Taka konsultacja wymaga, zarówno od eksperta jak i Klienta, zarezerwowania odpowiedniego czasu na jej przeprowadzenie. Najczęściej jest to kilka godzin spędzonych na: omówieniu audytu strony (jeżeli ta istnieje), przeanalizowaniu wielowariantowych możliwości przygotowanych ekspertowi przez zespół techniczny Otonet, dopasowaniu odpowiednich wariantów do oczekiwań i konieczności, wycenie wariantów. W przypadku obustronnej decyzji o współtworzeniu strony i/lub usług pozycjonowania, konsultacja przejdzie w tryb ustalania zakresu wsparcia poszczególnych specjalistów w przygotowaniach materiałów do strony, ustalenia strategii pozycjonowania, przeprowadzenia wywiadu oczekiwań stylistycznych i preferencji kolorystycznych, dalej ustaleń nawigacyjnych dla menu strony, geometrii strony, ustaleń dostosowań do urządzeń mobilnych, powdrożeniowej obsługi aktualizacyjnej i szeregu pozostałych aspektów związanych z zagadnieniami, z jakimi się Państwo zwrócą do zespołu, a trudnymi do wyspecyfikowania w tym miejscu z uwagi na fakt, że każdy projekt, przypadek czy sytuacja kliencka jest inna.

Zaznaczamy to, ponieważ stosunkowo często spotykamy się z przekonaniem: „a kiedy poprzednio zakładaliśmy stronę, przyjechał jakiś pan z tamtej firmy, w 10 minut przedstawił ofertę, pojechał i zrobili nam stronę".
Przedstawienie oferty faktycznie może zająć 10 minut, ale zbadanie Państwa oczekiwań, charakteru prowadzonej działalności, docelowych grup odbiorców Państwa usług, przedstawienie ściśle dopasowanych rozwiązań, omówienie ich, jak i sprecyzowanie Państwa założeń, zaprezentowanie stron, jakie już wykonaliśmy i na tej podstawie określenie Państwa preferencji kolorystycznych, estetycznych, geometrycznych etc., musi zająć tyle czasu, ile musi zająć. Na planowanie, opracowywanie strategii promocji strony w sieci, dopasowywanie możliwości nie można szczędzić czasu stąd ekspert na każdą konsultację z Klientem ma z góry zarezerwowane kilka godzin. O to samo prosimy Klientów przed planowaniem każdej konsultacji.

Ekspert osobiście i bezpłatnie* przyjedzie do Państwa firmy z audytem obecnej strony (jeżeli ta istnieje), celem omówienia strategii przebudowy lub budowy nowej. Taka konsultacja może zająć wiele godzin.

Jeżeli zaprezentowane przez eksperta rozwiązania nie będą odpowiedzią na Państwa oczekiwania, bądź też będą, ale nie będziecie Państwo oczekiwali w tym momencie, aby zespół rozpoczął prace nad Państwa projektem, spotkanie dobiegnie końca. Ekspert pozostanie do Państwa dyspozycji, pozostając w kontakcie. Jeżeli zaprezentowane przez eksperta rozwiązania będą odpowiedzią na Państwa oczekiwania i zechcecie Państwo, aby zespół możliwe od razu rozpoczął prace nad projektem, przejdziecie Państwo z ekspertem do części merytorycznej.
Więcej w opisie etapu III - przejdź  

* Konsultacja jest bezpłatna* przy założeniu, że spotkanie w sprawie strony internetowej odbywa się z osobami bezpośrednio zainteresowanymi (decyzyjnymi), a Klient będzie dysponował odpowiednio wcześniej zarezerwowanym czasem, umożliwiającym rzeczowe omówienie całości projektu. Dojazd eksperta na konsultację jest bezpłatny* w promieniu 70 km od Gniezna. Więcej i szerzej o warunkach i zasadach bezpłatnych konsultacji przeczytają Państwo [ tutaj » ]

Etapy powstawania strony internetowej

Ekspert skonsultuje projekt z zespołem

Konsultacja z zespołem

Etap III

Etap III

Ekspert przekaże zespołowi założenia projektu i wytyczne po spotkaniu z Państwem, skonsultuje projekt z całym zespołem

Ekspert będzie głównym nadzorującym wszystkie procesy realizacji Państwa projektu przez nasz zespół techniczny.

Realizacją Państwa projektu zajmą się poszczególne zespoły specjalistów

Po osobistej konsultacji z Państwem, ekspert przedstawi i zleci realizację poszczególnych etapów projektów zespołom specjalistów

Wszystko, co wspólnie ustaliliście Państwo podczas konsultacji z ekspertem, zostanie sukcesywnie wdrażane przez poszczególne zespoły

Na konsultacji merytorycznej wraz z ekspertem ustalą Państwo wszystkie aspekty związane z budową lub przebudową Państwa strony www, jej naprawą, i/lub naprawą usług pozycjonowania w zależności od tego, co było przedmiotem Państwa spotkania z ekspertem a tym samym zagadnieniem z jakim Państwo zwracaliście się do zespołu.

Ekspert przekaże, omówi i zleci poszczególnym podzespołom technicznym realizację ustaleń i założeń projektu omówionego z Państwem podczas konsultacji.

Całościowe plany projektowe, plany strategii, wytyczne, ustalenia ze spotkania z Państwem, ekspert będzie później przekazywał na długim spotkaniu projektowym w firmie: grafikowi, programiście, pozycjonerowi, polonistce i pozostałym technikom. Po tej konsultacji poszczególne podzespoły techniczne rozpoczną prace przygotowawcze i projektowe.
Ekspert będzie nadzorował realizację każdego z założeń i etapów realizacji projektu. O postępie prac na poszczególnych etapach ekspert będzie informował mailowo bądź telefonicznie, a w przypadku konieczności szerszych omówień, także osobiście. Jeżeli w którymś z zespołów realizujących Państwa projekt pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, tym bardziej będzie kontaktował się z Państwem, aby wspólnie je rozwiać. To naturalne i konieczne. Zadaniem zespołu jest w pełni profesjonalnie przygotowanie i wdrożenie całości projektu i późniejsza powdrożeniowa obsługa jego funkcjonowania, zgodnie z założeniami ustalonymi i doustalanymi z ekspertem naszego zespołu.

Etapy budowy strony internetowej

Ekspert przyjdzie do Państwa zaprezentować projekt

Druga konsultacja

Etap IV

Etap IV

Kolejna, druga konsultacja eksperta z Państwem będzie momentem prezentacji projektu1 i ustalenia strategii pozycjonowania.

1 Jeżeli zwracaliście się Państwo do naszego zespołu z innym zagadnieniem i będziemy realizowali dla Państwa projekt inny niż strona internetowa, spotkanie będzie dotyczyło tematyki projektu.

Konsultacja będzie zależna od tematu projektu

Inaczej będzie w przypadku pozostałych projektów

Kiedy zespół będzie dla Państwa realizował projekt inny niż strona internetowa, tematem konsultacji będzie naturalnie właściwy dla realizowanego projektu temat projektu.

Opiekun projektu skontaktuje się z Państwem i poprosi o kolejne spotkanie projektowe

Ekspert poprosi o kolejne spotkanie projektowe, aby pokazać wersję projektową i odebrać Państwa sugestie projektowe

Uzyskane na spotkaniu sugestie i uwagi zostaną przekazane poszczególnym zespołom realizującym Państwa projekt

Kolejna, projektowa już konsultacja z prowadzącym Państwa projekt opiekunem. Zobaczycie Państwo projekt budowanej nowej strony. Wspólnie zweryfikujecie go z założeniami ze spotkania początkowego i być może wprowadzicie jakieś poprawki, może zauważycie jakieś wcześniej niezauważone możliwości. Opiekun projektu z pewnością przekaże Państwu sugestie zespołu graficznego, programistów, polonistów i pozycjonerów, jeżeli takowe się pojawią.

Druga wizyta eksperta u Państwa jest momentem przedstawienia wyglądu projektu i czasem na omówienie realizacji projektu, zgłoszenie uwag i sugestii.

To spotkanie z pewnością nie będzie aż tak wymagającym spotkaniem jak poprzednie. Z pewnością zajmie mniej czasu niż wcześniejsze, ale może też zająć go wiele, jeżeli wspólnie z ekspertem dojdziecie Państwo do wniosku, że istnieją wątki projektu warte kolejnego bądź szerszego omówienia.
Kiedy już omówicie Państwo wspólnie wszystkie aspekty nowego projektu, ekspert przyjedzie do firmy i przekaże wszystko, co ustaliliście poszczególnym zespołom, a te rozpoczną kolejny etap działań projektowych. Zachodzące zmiany będziecie Państwo mogli śledzić pod roboczym adresem strony, udostępnionym tylko Państwu. Po naniesieniu zmian, wdrożeniu wszystkich elementów, Państwa opiekun projektowy skontaktuje się ponownie, poprosi o dłuższą rozmowę telefoniczną i zdalnie omówicie Państwo wszystkie naniesione zmiany. Najprawdopodobniej, jeżeli nie wychwycicie Państwo wspólnie z ekspertem żadnego niedopatrzenia, poprosi on dział techników o opublikowanie strony w sieci pod właściwym adresem.

Etap IV kończy się publikacją projektu strony pod właściwym adresem, potocznie nazywaną: „podwieszeniem strony”

Po opublikowaniu strony otrzymacie Państwo również dane umożliwiające samodzielne zarządzanie treściami na Państwa stronie przy pomocy prostego i przejrzystego, naszego autorskiego systemu zarządzania treściami Otonet CMS. Wraz z systemem samodzielnego zarządzania treściami strony otrzymacie Państwo możliwość skorzystania z telefonicznego wsparcia technika, specjalisty, który w naszym zespole zajmuje się zamieszczaniem treści na stronach Naszych Klientów.
Rozpocznie się kolejny etap V.

Więcej w opisie etapu V – przejdź  

Proces projektowania strony internetowej

Indeksacja i pozycjonowanie w Google

Prace pozycjonerskie

Etap V

Etap V

Zespół pozycjonerów i młodszych asystentów rozpocznie, przeprowadzi i będzie monitorował procesy pozycjonowania

Przeprowadzenie procesów pozycjonowania zgodnie z założeniami strategii pozycjonowania wymaga pracy zespołowej

Rozpocznie się proces odpowiedniej indekscaji i pozycjonowania strony w Google

Technicy-pozycjonerzy rozpoczną prace związane z zapewnianiem stronie wyszukiwalności

Proces ten z pewnością zajmie wiele miesięcy w zależności od złożoności opracowanej strategii pozycjonowania

To trudny etap dla specjalistów i techników z działu pozycjonowania. Ich zadaniem będzie odpowiednie rozpoczęcie pozycjonowania – umiejętne zaproszenie Google na stronę, aby w przewidziany i założony wcześniej sposób zobaczyło ją i dołączyło do swoich wyników wyszukiwania. Później rozpocznie się mozolny proces pozycjonowania strony.

Proces zgłoszenia pozycjonowania strony do Google, procesy związane z pozycjonowaniem, monitorowanie pozycji, realizacja założeń opracowanej wcześniej strategii pozycjonerskiej

Będzie to szereg zabiegów wykonywanych ręcznie, cyklicznie przez naszych młodszych specjalistów pod czujnym okiem głównego pozycjonera, który zawsze w początkowym okresie sam nadzoruje pierwsze kroki strony w sieci. Specjaliści z działu technicznego uruchomią specjalne statystyki i narzędzia monitorujące, tak aby codziennie na bieżąco trzymać rękę na pulsie promowanej strony i obserwować jej zachowania w Google. Otrzymacie Państwo dostęp do narzędzi monitorujących. Ekspert oddelegowany do obsługi Państwa projektu objaśni szerzej, jak korzystać z narzędzi monitorujących pozycje strony w sieci, tak aby znając funkcjonalność wszystkich opcji, mogli Państwo również monitorować zmiany, jakie będą zachodziły w wyniku działań naszego zespołu pozycjonerów.

Indeksacja strony w Google jest mającym kluczowy wpływ zabiegiem początkowym trwającego i monitorowanego przez kolejne lata procesu pozycjonowania. Zabieg ten trwa krótko, jest jednak równie ważny jak cały, późniejszy, wieloletni okres pozycjonowania. Zabiegi pozycjonerskie są na każdym etapie przeprowadzane niezwykle rozważnie, tylko i wyłącznie zgodnie z polityką i wytycznymi Google oraz nieprzerwanie monitorowane. Podejmowanie działań jedynie zgodnych z wytycznymi Google przynosi efekty przede wszystkim bezpieczne, stabilne i długotrwałe.

Jak wygląda tworzenie strony internetowej

Ekspert pozostanie z Państwem w stałym kontakcie

W stałym kontakcie

Etap VI

Etap VI

Obsługa powdrożeniowa to proces trwający tak długo, jak zostanie to założone.

Obsługujemy Klientów, dla których świadczymy obsługę powdrożeniową już 5, 10, a dla niektórych już nawet 22 lata

Pozycjonowanie strony i nieustanny nadzór techniczny

Obsługujący Państwa ekspert pozostanie z Państwem w ciągłym kontakcie

Będzie dostępny dla Państwa zawsze wtedy, kiedy będziecie Państwo tego potrzebowali

Zespół naszych ekspertów od pozycjonowania będzie czuwać nad uzyskiwaniem przez stronę pozycji w Google, zgodnie z założeniami opracowanej na początku strategii pozycjonowania. Zarówno zespół techniczny, jak i ekspert realizujący Państwa projekt, pozostanie do Państwa dyspozycji przez cały okres opieki zespołu nad stroną. To specyficzny etap, zupełnie niewystępujący przy realizacjach projektów stron w systemie komercyjnym, gdzie stronę się „robi, wiesza”. Podczas komercyjnych trybów realizacji projektów stron, wyznacznikiem jest niska cena. Stąd nie ma szansy znaleźć się tam żaden etap obsługi posprzedażowej.

Etap realizacji celów powdrożeniowych, w tym obsługi powdrożeniowej, dostępności eksperta i zespołu technicznego w całym okresie opieki nad stroną, w tym np. wsparcie techników w aktualizacjach strony

Ekspert, który zostanie oddelegowany do planowania, budowy i dalszej obsługi Państwa strony www, będzie z Państwem w stałym kontakcie. Kiedy będziecie Państwo potrzebowali jego doradztwa czy wsparcia, zawsze chętnie będzie służył swoją wiedzą i doświadczeniem. Przez cały okres przygotowań i późniejszego wdrażania strony z pewnością bardziej zżyjecie się Państwo ze sobą.
Gdyby pojawiły się z Państwa strony pytania lub wątpliwości, np. co do systemu zarządzania treścią strony, będziecie Państwo mogli skorzystać z jego wiedzy i umiejętności albo z telefonicznego wsparcia oddelegowanego do tego typu zadań technika z działu technicznego, który prowadzi dyżury wsparcia dla naszych Klientów właśnie z tego tematu.
Będziemy do Państwa dyspozycji przez cały okres trwania usługi.

Etapy projektowania witryny internetowej

Ekspert osobiście dojedzie na konsultację

Konsultacja z ekspertem

Etap VII

Etap VII

Obsługa promocji strony od pozycjonowania, monitoringu, poprzez promocję na Facebooku, aż po moderowanie opinii w sieci.

Gwarantujemy kompleksową obsługę promocji strony w sieci, prowadzoną przez doświadczonych kierunkowo specjalistów zespołu technicznego.

Są Klienci, z którymi zwyczajnie się zżyliśmy

5, 10, a nawet 22 lata

Wielu Klientów obsługujemy już 22 lata. Ten dwustronny sukces oparty jest na obustronnym szacunku dla kluczowej wartości, jaką jest profesjonalizm. Filtrowanie wszystkich działań zespołu przez tę wartość, jest rezultatem także wielu innych sukcesów. Jako cały zespół, pozostajemy jej niezachwianie wierni.

Etap VII [ równoległy ] - nieustanny nadzór techniczny i pozycjonerski

Monitoring strony, aktualizacje, dalszy jej rozwój i promocja w sieci

Przy usługach segmentu specjalistycznego nadzór nad stroną, wsparcie w rozwijaniu strony, promocja i doradztwo pozostają w standardzie

Nadzór nad efektywnością pozycjonowania strony to jedynie część usług świadczonych po stworzeniu strony internetowej. Pozostałe, takie jak aktualizacje strony, Klient może wykonywać samodzielnie, ale może też zlecać naszym technikom.
Inne usługi posprzedażowe to np. zabiegi związane z kreowaniem opinii w sieci, prowadzenie Facebooka czy pozostałych profili w mediach społecznościowych. To dodatkowe usługi ściśle powiązane z kreowaniem całości wizerunku w sieci. Nasi specjaliści będą realizowali te z nich, które Państwo wybraliście i które znalazły swoje miejsce w opracowywanej na samym początku przez Państwa a wspólnie z ekspertem strategii pozycjonowania, promocji i opieki naszego zespołu nad stroną.

Etap realizacji strategii pozycjonowania, monitoringu, realizacji pozostałych celów powdrożeniowych jest etapem równoległym do etapu VI

Monitoring efektywności strony jest wymagany z całego szeregu powodów, takich jak konieczność kontrolowania, czy nie dochodzi do plagiatu treści i innych zawartości strony, czy strona nie jest atakowana przez antypozycjonowanie ze strony konkurencyjnych firm, i temu podobne. Jednym z najoczywistszych jest sprawdzanie jej pozycji w wyszukiwarce Google, ale są i inne, równie istotne. Kolejnym istotnym celem jest sprawdzanie średniego czasu spędzanego przez użytkownika trafiającego na stronę lub jej podstronę. Może się okazać, że użytkownicy spędzają na stronie niepokojąco mało czasu. Dzięki monitoringowi ruchu na stronie takie zjawisko może zostać zauważone dla całej strony albo np. tylko jednej jej podstrony. Wychwycenie takiej nieprawidłowości może dać szansę na dopracowanie, przeredagowanie czy może stylizację treści na stronie lub danej podstronie, tak aby czas spędzany na podstronie przez użytkownika wydłużyć. Będzie to szczególnie istotne dla podstron ofertowych. Każdemu właścicielowi strony firmowej zależy przecież najbardziej, aby podstrona z ofertą zatrzymała oglądającego na dłużej niż kilka sekund. Czas spędzany przez użytkownika na stronie ma również niebagatelne znaczenie w pozycjonowaniu strony. Jeśli Google zauważy, że użytkownicy spędzają na danej podstronie niewiele czasu, może zaklasyfikować taką podstronę jako mało istotną, a tym samym obniżyć jej zdolności do zdobywania pozycji po przypisanych do niej frazach. Nie trzeba nikomu wyjaśniać, jakie konsekwencje może więc przynieść brak monitorowania strony w trakcie jej promocji, już po jej uruchomieniu.
Tego rodzaju aspekty można analizować jedynie po zaistnieniu strony w sieci. Dlatego późniejsze, powdrożeniowe konsultacje z ekspertem pilotującym promocję strony w sieci mogą stać się konieczne.

Całość obsługi powdrożeniowej dla strony odgrywa często niedocenianą przez wielu rolę. Taka obsługa to także konieczna po kilku latach modernizacja czy lifting strony.
Nie sposób opisać czy nawet wymienić tutaj większości usług świadczonych po uruchomieniu strony internetowej. Dlatego podajemy tu jedynie przykłady. Pełną specyfikację tych usług Klient poznaje na poszczególnych konsultacjach eksperckich, towarzyszących planowaniu, budowaniu strony i późniejszej opieki nad nią.

Stały dostęp do zespołu specjalistów, który zaplanował, zbudował i promuje stronę internetową, jak i sam kontakt ze swoim opiekunem jest nieodzownym elementem całości specjalistycznej obsługi strony przez zespół.

Każda firma będzie inaczej nazywać

Etapy, procedury, procesy

Każda firma inaczej nazywa, przeprowadza i opisuje procedury, etapy, procesy realizacji usług i obsługi usług tworzenia stron internetowych i/lub usług pozycjonowania. Istnieje szereg form nazewnictwa dla tej grupy procesów.

Specyfikacja warunków bezpłatnych konsultacji

Zasady i warunki bezpłatnej konsultacji z ekspertem

Poznaj zasady i warunki oferowanej przez zespół bezpłatnej konsultacji z ekspertem.

Warunki bezpłatnej konsultacji z ekspertem »

Konsultacja z ekspertem

z dojazdem eksperta do Klienta

BEZPOŚREDNIE, OSOBISTE WSPARCIE EKSPERTA

Dojeżdżamy do Klientów na konsultacje w sprawie stron internetowych i usług pozycjonowania.

Zasady i warunki bezpłatnych konsultacji »

22

Lata doświadczenia

6

Zespołów eksperckich

11

Specjalistów

538

Klientów

Wsparcie i doradztwo

Eksperci, doradcy Klienta

Biuro ekspertów: 510 856 606

pn. - pt.: 10:00 - 20:00 sob., niedz.: [Rozwiń»]

Wsparcie i doradztwo

Zespół techniczny firmy

Biuro techników: 510 856 605

pn., śr.: 10:00 - 20:00 wt., czw., pt.: 9:00 - 16:00 sob., niedz.: [Rozwiń»]